• Code: AAS125

  Name: Agua e sal (125g x 48 pkts in each CB)

  View Details

 • Code: ACC100

  Name: Amulya cream cracker (100 g x 24 pkts in CB)

  View Details

 • Code: SGC375

  Name: Golden Crackers ( 375g x 24 pkts in CB)

  View Details

 • Code: SJ100

  Name: Jax Crackers (100 gx 36 DBs in CB)

  View Details

 • Code: ACCG175

  Name: Amulya Cream Cracker (175 g x 24 pkts in each CB)

  View Details

 • Code: AMSC25

  Name: Milks Soda Crackers (25 g x 216 pkts in CB)

  View Details

 • Code: AYSC24

  Name: YUM Salted Crackers ( 24 g x 100 pkts in CB)

  View Details

 • Code: AKK115

  Name: Krunchy krackers (115 g x 40 pkts in CB)

  View Details

 • Code: ACC400

  Name: Amulya Cream Cracker (400 g x 24 DBs in CB)

  View Details

Page of 3

Private Labels

Co-Packing

Scroll To Top